Om webbplatsen

HSO Skånes ambition är att ha en tillgänglig webbplats. Det ska vara lätt att ta del av vår information oavsett vilken webbläsare du har.
Det ska fungera om du är synskadad och använder en skärmläsare.

Alla offentliga webbplatser bör följa ett webbgränssnitt, den internationella standarden WCAG 2.0. Den innehåller rekommendationer om hur man kan göra webbinnehållet tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Den preliminära auktoriserade översättningen av WCAG 2.0 kan du läsa på webbplatsen www.funkanu.se. 

Standarden utgår från fyra principer som säger att webbinnehållet ska kunna

  • uppfattas
  • förstås
  • hanteras av alla
  • webbplatsen ska vara kompatibel med olika användarprogram och hjälpmedel

För att uppnå en hög nivå på tillgänglighet på vår webbplats har vi anlitat Funka Nu som har byggt upp hemsidan.

Struktur

Strukturen skall göra det enkelt att hitta på webbplatsen. Därför är innehållet strukturerat utifrån våra största målgrupper. Vi strävar också efter att texter ska vara lätta att förstå. 

Vårt mål är att alla ska kunna använda vår webbplats på ett bra sätt, oberoende av funktionsnedsättning, webbläsare, operativsystem eller maskin (dator, telefon eller handdator).

PDF:er

HSO Skåne har i dag PDF:er som inte är tillgängliga. Målet är att alla nya PDF:er successivt skall vara tillgängliga. 

Talande Webb

Det är ett hjälpmedel som gör att webben talar. Talande Webb läser upp webbsidor och pdf-filer.

Ladda ner

Talande Webb kräver ingen installation. Du laddar bara ner programfilen och sparar den där du vill att programmet ska ligga, exempelvis på datorns skrivbord. Du kan också spara programmet på ett usb-minne eller en cd-skiva om du vill kunna ta med dig Talande Webb och använda på andra datorer. Filen är 86,9 Mb stor vilket innebär att det kommer att ta några minuter att ladda ner den beroende på din internet-uppkoppling. Det går att ladda ner filen genom att trycka på ikonen för talande Webb nere i sidfoten på vår hemsida.

Läs mer om talande webb på www.funkaportalen.se

Kontakta Carina Stenkilsson på HSO Skånes kansli om du har frågor angående webben.

Författare: Carina S

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten