Verksamhet

Funktionsrätt Västerbotten arbetar efter visionen ”ett samhälle för alla människor”. Genom ett långsiktigt arbete, på många olika plan och samhällsnivåer, vill vi bidra till att skapa ett bättre samhälle för människor med funktionshinder/funktionsnedsättning och/eller sjukdom. Vi önskar att vårt engagemang och samarbete ska leda till att de grupper våra medlemsföreningar företräder upplever positiva förändringar i samhället.

 
Vår verksamhet består av samverkan, samarbete, information/utbildning och utvecklingsprojekt. HSO Västerbotten arbetar med övergripande frågor som är gemensamma för ett flertal av medlemsorganisationerna. Genom samverkan inom funktionshinderrörelsen kan vi nå ett samhälle för alla människor präglat av solidaritet, jämlikhet och full delaktighet. Ett samhälle för alla människor som bygger på lika värde och rätt. Ett samhälle som tillvaratar alla medborgares resurser genom att vara anpassat efter alla medborgares förutsättningar och behov.

Prioriterade arbetsområden

Funtionsrätt Västerbottens prioriterade områden för arbete utgår från mänskliga rättigheter, funktionshinderrörelsens handlingsprogram i Västerbotten samt verksamhetsplanen. Våra prioriterade områden är:

  • Rätten till bästa möjliga hälsa, vård och behandling.
  • Rätten till habilitering, rehabilitering och hjälpmedel.
  • Rätten till arbete utan diskriminering
  • Rätten till ekonomisk trygghet.
  • Rätten till utbildning utan diskriminering.
  • Rätten till goda livsvillkor för barn och föräldrar.
  • Rätten till ett fullvärdigt socialt liv.
Inga händelser hittades
Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten