Om oss

Funktionsrätt Västerbotten är en länstäckande paraplyorganisation som samordnar  funktionshinderrörelsen i Västerbotten. Samverkan sker på medlemsföreningarnas villkor och har till syfte att stärka och underlätta det gemensamma intressepolitiska arbetet inom hela länet..

Funktionsrätt Västerbotten arbetar efter visionen ”ett samhälle för alla människor” och våra målsättningar är:

  • ett samhälle för alla präglat av solidaritet, jämlikhet och full delaktighet
  • ett samhälle för alla som bygger på allas lika värde och rätt
  • ett samhälle som tillvaratar alla medborgares resurser genom att vara anpassat efter alla medborgares förutsättningar och behov.

All vår verksamhet ska vara inriktad på att öka möjligheterna för våra medlemsföreningars medlemmar att leva ett bra liv, både på kort och lång sikt. Vi arbetar endast med frågor som är gemensamma och övergripande för våra medlemsföreningar. Det innebär att frågor som är specifika för en funktionsnedsättning eller en diagnos ska medlemsföreningen själv arbeta med.

Funktionsrätt Västerbotten bildades 1963 och har idag 32 länstäckande funktionshinderföreningar. Tillsammans organiserar dessa cirka 20 000 människor med olika typer av funktionsnedsättningar eller funktionshinder. 

Inga händelser hittades
Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten