Regeringens särskilda utredare för God och nära vård gästar vårt digitalt samverkansmöte

Anna Nergårdh, Foto: Regeringskansliet/Anders G Warne
Foto: Regeringskansliet/Anders G Warne

Regeringens särskilda utredare för God och nära vård, Anna Nergårdh, gästar vårt digitala samverkansmöte för Funktionshinder-och patientrörelsen den 12 november 2020.

Mötet pågår mellan klockan 18.00-20.00 i den digitala plattformen Zoom. Den första timmen är tillägnad Anna Nergårdh som kommer att presentera framgångsfaktorer för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. Ett system som är modernt, jämlikt, tillgängligt och effektivt med människan i fokus. 
Det kommer att finnas tid för dialog och frågor, de frågor du har ställer du i chatten.

Samverkansmöten för er som är förtroendevalda att företräda funktionshinder-och patientrörelsen i samverkan med Region västerbotten anordnas fyra gånger per år på  föreningarnas önskemål. Syftet med dessa möten är att hela tiden utveckla oss själva inom vårt samhällsuppdrag samtidigt som vi skapar möjlighet för erfarenhetsutbyte inom och mellan de olika samverkansgrupperna.

Även personer från Region Västerbotten som vi samverkar med är inbjudna att lyssna på Anna.

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten