PRIMO öppnar 7 december på Stenbergska hälsocentralen i Lycksele

Stenbergska hälsocentralen

Foto: Region Västerbotten

7 december 2020 öppnar PRIMO (primärvårdens medicinska omhändertagande) verksamhet på Stenbergska hälsocentralen i Lycksele.

Region Västerbotten gör en särskild satsning för att stärka det medicinska omhändertagandet inom primärvården för vuxna personer med medfödda och tidigt (före 16 år) förvärvade funktionsnedsättningar, med omfattande medicinsk problematik.
Exempelvis gäller det personer med cerebral pares, Downs syndrom, ryggmärgsbråck, utvecklingsstörning och autism i kombination med utvecklingsstörning.  Det handlar om ett anpassat arbetssätt, kontinuitet samt fördjupad kunskap om patientgruppen och dess behov.


Hälsocentralerna har uppdraget att erbjuda hälso- och sjukvård till alla men för att öka kunskapen och erfarenheten kommer några hälsocentraler i länet att bygga upp en särskild kompetens riktad mot patientgruppen.
Stenbergska hälsocentralen har det som tilläggsuppdrag i Södra Lapplands närsjukvårdsområde och har anställt personal till teamet. Primo, som verksamheten heter, är en planerad verksamhet där funktionsnedsättningens konsekvenser är i fokus. Besvär av andra slag, som exempelvis stukad fot, allergier handläggs som tidigare där personen är listad. 


För dig som patient innebär det möjlighet til
l
• Ett fast team (arbetsterapeut, läkare, sjukgymnast och sjuksköterska) med kunskap om funktionsnedsättningen
.
• Medicinsk undersökning utifrån funktionsnedsättning och behov
 
• Individuellt anpassad uppföljning 
• Mer tid vid besök
• Samverkan och samordning vid behov

Det här är ett erbjudande till dig som tillhör målgruppen. Du själv och/eller god man/företrädare väljer själv om du vill ta del av detta, nu eller framöver. Du behöver inte vara listad på Stenbergska hälsocentralen för att ta del av Primos insatser. 


I ett uppstartsskede så är det personer boende i ordinärt boende i Lycksele kommun som erbjudandet riktar sig till. Under våren kommer det ske en successiv utökning till andra kommuner i Södra Lappland.


Har du frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta Elisabeth Säfvenberg, projektledare Tel 070-785 53 94


Primo öppnar sin verksamhet på Stenbergska hälsocentralen den 7 december. Telefon till Primo : 073-666 98 25.

Under relaterad information till höger här på sidan hittar du Information om PRIMO Södra Lappland 

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten