Ny hemsida under uppbyggnad

Vägarbete-skylt Arbete pågår

Arbetet med att bygga upp en ny hemsida är i full gång. Den nya hemsidan ska på ett tydligare sätt spegla den sjudande aktivitet som finns inom Funktionsrätt Västerbotten.

Den ska kännas nära och inbjuda till dialog för våra medlemsföreningar så väl som för alla vi samarbetar med i vårt dagliga påverkansarbete för att uppnå ett samhälle för alla präglat av solidaritet, jämlikhet och full delaktighet.

Vi vill gärna höra vad du tycker ska finnas på sidan för att den ska kännas nära och bjuda in tlil dialog just för dig.Skicka dina tankar och idéer om vad som ska finnas på den nya hemsidan till camilla.bjornehall@funktionsrattvasterbotten.se

Den nya hemsidan beräknas vara på plats i början av 2021

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten