Internationella funktionshinderdagen 2020 - fem spår för delaktighet och jämlikhet

Tecknad folksamling

Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet uppmärksammar den 3 december den Internationella funktionshinderdagen 2020  genom att bjuda in till en nationell samling digitaltLedande experter kommer delge metoder för att stärka kommunalt och regionalt funktionshinderspolitiskt arbete inom fem spår för delaktighet och jämlikhet:

De fem spåren
• Arbetsmarknad
• Agenda 2030
• Barnrätt
• Styrning och ledning av funktionshinderspolitiken
 • Digitalt innanförskap 

Konferensen är digital. Den börjar klockan 09.00 och slutar 15.00. Dagen teckentolkas och skrivtolkas. En länk till konferensen skickas ut några dagar innan.

Anmäl dig via den här länken senast den 20 november https://www.lansstyrelsen.se/5.4dd95971175075702b65e31.html#0 


Du hittar mer information om program och också länken till anmälan i dokumentet som heter Nationell samling internationella funktionshinderdagen 3 december 2020 under relaterad information här till höger på sidan. 

Dagen börjar med en gemensam inledning sedan övergår den i valbara spår, så möts deltagarna igen för en gemensam avslutning.


Information om de valbara spåren finns under relaterad information här till höger på sidan.

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten