Coronavirus covid-19 information från Funktionsrätt Västerbotten

Med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd för Covid-19 i Västerbotten har Funktionsrätt Västerbotten beslutat att:

- Inga fysiska möten eller besök sker i våra lokaler.
 
- Vid digitala möten får endast en person vara fysiskt i konferensrummet för att sköta det tekniska kring mötet.

Beslutet gäller från och med idag, 12 november, fram till årsskiftet i första hand.
Läs om de skärpa allmänna råden för Covid-19 i Västerbotten genom att klicka på länken här nedanför

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

Vi är den samlade funktionshinder- och patientrörelsen vilket innebär att vi relativt har väldigt många personer från riskgrupperna kopplat till Coronaviruset och vill vara extra noggranna och bidra till att begränsa smittspridning. Vi kommer att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut i övrigt.

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten