Blanketter för Funktionsrätt Västerbottens medlemmar och deras företrädare

Nedan listas blanketter för nedladdning. Blanketterna är avsedda för de föreningar som bildar HSO Västerbotten och de personer som företräder oss. Vid tveksamhet om när och till vad en blankett är avsedd var vänlig och kontakta Funktionsrätt Västerbottens kansli.

Funktionsrätt Västerbotten
Storgatan 76
903 33 UMEÅ
Telefon: 090-70 66 00
Telefax: 090-70 66 26
E-post: info@ac.hso.se

 

Blanketter:

 

Arvodes- och reseersättning samt traktamente - Enskild (exe-fil, öppnas i nytt fönster)

Personer som är valda att företräda de föreningar som bildar Funktionsrätt Västerbotten har rätt till arvode och reseersättning vid möten och uppdrag som sker genom Funktionsrätt Västerbotten. Ersättningsnivån bestäms av årsmötet och listas i dokumentet "kostnadsersättning och medlemsavgift" som finns under relaterad information. Vi reserverar oss för eventuella ändringar av årsmötet. Denna blankett är avsedd för en person samt för de som ska erhålla arvode för första gången.

Arvodes- och reseersättning - Grupp (exe-fil, öppnas i nytt fönster)

Personer som är valda att företräda de föreningar som bildar Funktionsrätt Västerbotten har rätt till arvode vid möten och uppdrag som sker genom Funktionsrätt Västerbotten. Ersättningsnivån bestäms av årsmötet och listas i dokumentet "kostnadsersättning och medlemsavgift" som finns under relaterad information. Vi reserverar oss för eventuella ändringar av årsmötet. Denna blankett är avsedd för en grupp av personer som ska erhålla arvode samt reseersättning. Denna blankett går endast att använda av de som erhållit arvode eller reseersättning vid tidigare. Blanketten används ex. vid ordförandemöten, styrelsemöten samt vissa sam- och brukarråd.

Organisationsbidragsansökan från Västerbottens läns landsting (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Samtliga av de föreningar som bildar Funktionsrätt Västerbotten söker organisationsbidrag från VLL. Dels för föreningens egna verksamhet men också för samverkan och samordnig av funktionshinderrörelsen genom Funktionsrätt Västerbotten. Med denna blankett kan föreningen ansöka om bidrag från VLL. Regler för organisationsbidraget finns under relaterad information samt ansökningsblankett för merkostnadsbidrag.  

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten