Citat från FN-konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade.

Återkommande informationskafé lyfter funktionshinderfrågor

Funktionsrätt Västerbotten bjuder in till återkommande informationskafé med gäster som lyfter upp funktionshinderfrågor. Kaféet är öppet för alla och ska bli ett forum för samtal och dialog. Första tillfället blir 27 februari 13.00-15.00 med ämnet psykisk ohälsa

Lyckad helg med Goalball och Showdown

Under en helg i november bjöd Parasport Umeå tillsammans med Synskadades riksförbund i Västerbotten in till ett provapå-läger på Dragonskolan i Umeå. 11 deltagare från Ramlösa i söder till Robertsfors i norr fick testa goalball, men även showdown. - Helgens aktiviteter har gett mersmak och fortsättning följer, säger Parasport Umeås ordförande Kjell Thelberg
Lagarbete samverkan

Vi vill uppmuntra mer påverkan genom samverkan

Medlemsföreningar inom Funktionsrätt Västerbotten som har en gemensam påverkansidé kan söka bidrag hos Funktionsrätt Västerbottens styrelse för att genomföra den.

Samverkans- utbildning om delaktighet och inflytande

Funktionsrätt Västerbotten och ABF Västerbotten genomförde sista helgen i januari en två dagars utbildning i samverkan för valda företrädare för Funktionshinder- och Patientrörelsen i länet. Läs deltagarnas egna text här:

Kalender

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten