Citat från FN-konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade.

Ny kommunikatör anställd

HSO Västerbotten hälsar varmt välkommen till Camilla Bjornehall som sedan 1 september är vår kommunikatör. Camilla är utbildad journalist och har mångårig erfarenhet av att arbeta med funktionshinderfrågor. - Intresset för funktionshinderfrågor började när jag insåg att om jag ska få leva det liv jag vill leva så är det upp till mig att skapa det, berättar Camilla

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Samtalsstöd för anhöriga

Från januari 2016 erbjuder Neuroförbundet en samtalsgrupp för anhöriga till patienter med en neurologisk sjukdom. Under ledning av en neuropsykolog kan du samtala med andra anhöriga och få information om hur du kan hantera din situation bättre.

Förening i fokus

Glaukom är en ögonsjukdom som drabbar synnerven och påverkar synfältet. Många gånger är den förknippad med förhöjt ögontryck, men numera vet man att glaukom även kan förekomma vid normalt eller lågt ögontryck. Föreningen i fokus är den här månaden Glaukomföreningen i Västerbotten.

Kalender

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

Mina vårdkontakter

Det finns en enkel väg till vården. Med e-tjänsten Mina vårdkontakter kan du till exempel beställa tid, av- och omboka tid, förnya recept eller be mottagningen kontakta dig.

Mina vårdkontakter

ABF i Västerbotten

HSO Västerbottens utbildnings- och informationsinsattser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten