Citat från FN-konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade.

PRIMO öppnar 7 december på Stenbergska Hälsocentralen i Lyckse

7 december 2020 öppnar PRIMO (primärvårdens medicinska omhändertagande) verksamhet på Stenbegrska hälsocentralen i Lycksele. Region Västerbotten gör en särskild satsning för att stärka det medicinska omhändertagandet inom primärvården för vuxna personer med medfödda och tidigt (före 16 år) förvärvade funktionsnedsättningar, med omfattande medicinsk problematik.

Internationella funktionshinderdagen 2020 - fem spår för delaktighet och jämlikhet

Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet uppmärksammar Internationella funktionshinderdagen 2020 den 3 december. Ledande experter kommer delge metoder för att stärka kommunalt och regionalt funktionshinderspolitiskt arbete inom fem spår för delaktighet och jämlikhet. Välkommen att delta på den digitala konferensen Nationell samling.

Temadagen - Respekt för rättigheter

Här har du möjlighet att i efterhand se temadagen Respekt för rättigheter som arrarangerades den 5 oktober 2020 av Funktionshinder-och Patientrörelsen i Västerbotten i samarbete med Region Västerbotten

Coronavirus Covid-19 information från Funktionsrätt Västerbotten

Med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd för Covid-19 i Västerbotten har Funktionsrätt Västerbotten beslutat att:inga fysiska möten eller besök sker i våra lokaler. Vid digitala möten får endast en person vara fysiskt i konferensrummet för att sköta det tekniska kring mötet. Beslutet gäller från och med idag, 12 november, fram till årsskiftet i första hand.
Inga händelser hittades
Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten