Citat från FN-konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade.

Riva Hinder

Sista anmälningsdag till Riva hinder 2019 närmar sig

Den 6 oktober är sista anmälningsdag till konferensdagen Riva hinder, en temadag om våld i nära relationer som arrangeras den 14 oktober 9.00-15.45 i Studion på Umeå Folkets hus. Årets tema är samhällets bemötande och stöd till personer med funktionsnedsättning och deras närstående.
Lagarbete samverkan

Vi vill uppmuntra mer påverkan genom samverkan

Medlemsföreningar inom Funktionsrätt Västerbotten som har en gemensam påverkansidé kan söka bidrag hos Funktionsrätt Västerbottens styrelse för att genomföra den.

Att ha huvudrollen i mitt eget liv - utbildning för informatörer

Den 20-21 september 2019 på Medlefors folkhögskola, i Skellefteå, arrangerar Funktionsrätt Västerbotten och Funktionsrätt Umeå i samarbete med ABF Västerbotten utbildningen Att ha huvudrollen i mitt eget liv - Utbildning för informatörer. Är du medlem i någon av Funktionsrätt Västerbottens eller Funktionsrätt Umeås medlemsföreningar varmt välkommen att anmäla dig senast 20 augusti 2019

Samverkans- utbildning om delaktighet och inflytande

Funktionsrätt Västerbotten och ABF Västerbotten genomförde sista helgen i januari en två dagars utbildning i samverkan för valda företrädare för Funktionshinder- och Patientrörelsen i länet. Läs deltagarnas egna text här:

Kalender

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten